Disclaimer

Glutenvrije Bierspecialist is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor gevolgen die direct of indirect kunnen of zijn ontstaan door publicatie van de aangeboden informatie op onze website. De informatie op deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De gepubliceerde gegevens zijn naar onze beste kennis, eer en geweten verzameld maar kunnen onjuistheden bevatten of onjuist worden gepresenteerd. Fabrikanten kunnen te allen tijde de ingredienten van producten wijzigen. Het kan dus voorkomen dat wij later de informatie op onze site wijzigen. Wij raden u dan altijd aan het productetiket te controleren op allergenen ingredienten en andere voor u belangrijke informatie. Wij stellen het op prijs indien u ons attent maakt op eventuele fouten die hier zijn gepubliceerd.